Om Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och är 1 140 kvadratkilometer till ytan. Den sträcker sig från Köping till Stockholm och har många öar. Djupa vikar går ut från sjön som armarna på en bläckfisk. En av dem når nästan ända till Uppsala.

När mälarfiskarna Daniel och Jan Vidlund ger sig ut från hamnen på Ängsö för att fiska gös kan de även komma hem med braxen, lake, gädda och abborre, till exempel. Nors, mört och siklöja är för små för att fastna i nät och ryssjor, men lagom stora för att bli mat åt gösen.

Gösfisket i Hjälmaren och Mälaren görs antingen med nät eller ryssjor, invecklade konstruktioner som får fisken att simma in i en strutformad nätpåse.