Gösfisket

Ryssjan, eller bottengarnet, tar upp hela åkern. Anna Vesper Gunnarsson är 17:e generationens yrkesfiskare på ön Valen i Hjälmaren. Tillsammans med sin pappa Björn Eriksson drar hon ut och reparerar de 50 meter långa sidarmarna som ska få gösen att simma åt rätt håll och slutligen hamna i den uppsamlande struten. Inget får hamna fel när den stora ryssjan läggs i den lilla båten. ”En del tror att man bara åker ut och hämtar fisken”, säger Anna. ”Följ med ut, vill man säga. Vi klär om fem på morgonen och kör till tio på kvällen. ”Då är det roligare att sälja till bra köpare, sådana som förstår allt arbete som ligger bakom och tar väl hand om gösen. För den som lever av och med naturen blir det självklart att vara rädd om det man får. Alla smågösar under 45 centimeter åker tillbaka i sjön. Nästa generation kanske också vill få fisk i sin ryssja.

”Man törs inte ha med vem som helst i båten. Vickar man åt andra hållet kan den som står och arbetar tappa balansen”, Anna Vesper Gunnarsson