Året på sjön

Inget år är det andra likt på sjöarna, och varje fiskare har sin egen taktik när det gäller att ta hem den bästa fångsten. Men ungefär så här kan ett år se ut.

Vinter: När isen ligger lägger vi ut våra nät under den. Medan de stora bottengarnen är uppe på land passar vi på att reparera dem inför islossningen. I februari börjar gösen sin vandring uppåt mot lekplatserna, en avsats i taget.

Vår: Efter islossningen fiskar vi med nät. Så fort vi har möjlighet lägger vi i bottengarnen, som vi kallar för ryssjor. De får ligga kvar ända fram på senhösten. Med jämna mellanrum håvar vi upp fångsten.

Försommar: När gösen har kommit närmare ytan och det är 8° i vattnet börjar leken, oftast är det i maj. Då rör sig gösen mycket och vi får tömma struten där fisken samlas oftare. Fiskarna mår inte bra om det blir för trångt.

Sommar: På sommaren är tillgången på gös sämre, men de ambitiösa kan ge sig ut på midsommarfiske. Så småningom får många av oss fullt upp med att fånga kräftor istället. I Hjälmaren pågår kräftfisket från juli till slutet av september.

Höst: Under hösten fiskar vi både med nät och bottengarn. Vissa år fastnar kiselalger, ”höstlort”, på nätet. Då ser gösen nätet och simmar åt ett annat håll.

Förvinter: Nu lägger sig isen och det gäller att få upp bottengarnen så att de inte blir kvar till våren. Den intensiva gös- och kräftfisketiden är över och vädret är ostadigt. Så här års passar många fiskare på att ta semester.

Gösen ser bättre än många andra fiskar. Det gäller att lägga nät på rätt ställe.

”Det ligger en del jobb bakom fisken. Det här är ingen vanlig korv.”
Björn Eriksson