Om Hjälmaren

Hjälmaren är en grund, näringsrik sjö som sträcker sig från Örebro nästan ända till Eskilstuna. Med sina 483 kvadratkilometer är den Sveriges fjärde största sjö. De största öarna i sjön är Vinön och Valen. På den senare är vår fiskare Björn Eriksson en av de få bofasta. Hans dotter Anna Vesper Gunnarsson fiskar också härifrån.

Det finns många sorters fisk i Hjälmaren, exempelvis nors, brax, lake, gädda, mört och abborre. Men gösen är godast, tycker vi.

Gösfisket i Hjälmaren och Mälaren görs antingen med nät eller ryssjor, invecklade konstruktioner som får fisken att simma in i en strutformad nätpåse.