Om gösen

Gösen trivs bäst i större sjöar som Hjälmaren, Mälaren och Vänern, men finns även i Östersjön. Som liten äter den fiskyngel och kräftdjur men när den blivit stor håller den sig till andra fiskar, som den feta norsen. Vuxen, det vill säga könsmogen, blir hanen vid 2-4 års ålder, och honan vid 3-5 år. Från april till juni leker gösen på grundare vatten. Romkornen som ska bli nya gösar läggs på 1-3 meters djup där de klibbar fast vid växter och stenar. En fullvuxen gös ska vara minst 45 cm och man har faktiskt fiskat upp exemplar på 130 cm (enligt Sveriges Lantbruksuniversitet, 2012). Just den fisken vägde 15 kilo, men en vanlig dag vid fiskdisken brukar en hel gös väga ett par kilo. Det är en riktigt god middag för två personer.

Gös heter Sander lucioperca på latin. Men det är bättre att säga gös om man vill bli förstådd.

Ryggfenan, bröstfenorna och gälarna är väldigt vassa på gösen. Man får akta fingrarna.

Mellan göshonan och göshanen är det ingen diskussion. Pappan vaktar rommen.

Läs mer om Hjälmaren 
Läs mer om Mälaren

Om projektet
Den här webbplatsen ingår i ett kommunikationsprojekt som genomfördes 2016-17 i samarbete med Leader Mälardalen med stöd av EU:s regionala utvecklingsfond.
Ansvarig för projektet är Johan Nilsson, en av våra fiskare på Vinön, som har valt att anlita SALT Food & Communication AB i Stockholm för att kommunicera fiskarter som är viktiga för näringen. Alla arter som finns i sjöarna ingår i projektet, men eftersom gösen är den allra viktigaste ur ekonomisk synvinkel har den fått utgöra grundstommen i projektet.