MSC - HÅLLBART FISKE

Om man inte tar hand om det man har, har man inget kvar. Så har vi fiskare i Hjälmaren och Mälaren alltid tänkt. För att bli tydligare med det hållbara och ansvarsfulla gösfisket valde våra fiskare i Hjälmaren att låta det MSC-certifieras 2006. Från och med sommaren 2017 gäller det även fisket i Mälaren.

Vi yrkesfiskare måste uppnå en miljöstandard för att certifieras. Den standarden innebär att vi arbetar för livskraftiga fiskbestånd, minimerad påverkan på miljön och effektiv förvaltning. När du köper en MSC-märkt gös kan du också enkelt få reda på varifrån fisken kommer och vilka som har hanterat den på vägen, det som kallas spårbarhet.

MSC-märkningen gör det enklare att välja bra fisk. Men om du undrar över något som gäller fisken du köper, fråga alltid! Frågor och ifrågasättande är det som driver utvecklingen åt rätt håll. På väg mot skyddade bestånd som låter våra barn och barnbarn äta vildfångad fisk.

Läs mer om MSC

Marine Stewardship Council är en global, icke vinstgivande organisation som arbetar med att lösa problemet med överfiske. 

MSC:s vision är hav och sjöar som sjuder av liv och skyddade bestånd för den här och framtida generationer.

Läs mer om Gösen